มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบติด โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบติด โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบติด โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563 – 2564)

Leave a Reply

Your email address will not be published.