“มุทิตาจิต” ให้กับผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

“มุทิตาจิต” ให้กับผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

“มุทิตาจิต” ให้กับผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยมีทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คุณครูหทัยภรณ์ หงษ์วิไล คุณครูไพบูลย์ เพชร์แก้วณา คุณครูไพบูลย์ มณีวรรณ์ และคุณครูรุจิพร บุญมี ซึ่งคุณครูทั้ง 5 ท่านจะได้เกษียณอายุราชการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

[/cm

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.