ค่ายบูรณาการทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

ค่ายบูรณาการทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม.2/1 และ ชั้นม.3/1 เข้าค่ายบูรณาการทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้งาน Kidbright และการประยุกต์ใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย    รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

[/cm

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.