งานมหกรรมวิชาการ “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

งานมหกรรมวิชาการ “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

งานมหกรรมวิชาการ “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 8-10 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี    รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

[/cm

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.