การประชุมคณะกรรมการการตัดสิน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์  รายการแข่งกลุ่มดอยสุเทพ วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

การประชุมคณะกรรมการการตัดสิน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์  รายการแข่งกลุ่มดอยสุเทพ วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

การประชุมคณะกรรมการการตัดสิน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์  รายการแข่งกลุ่มดอยสุเทพ วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

[/cm

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.