กิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

กิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

วัน ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย      รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.