กิจกรรมการแนะแนวการเรียนต่อ และประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการแนะแนวการเรียนต่อ และประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการแนะแนวการเรียนต่อ และประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.