“กาวิละมินิมาราธอน วิ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา ครั้งที่ 8” 

“กาวิละมินิมาราธอน วิ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา ครั้งที่ 8” 

ผบ.มทบ.33 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “กาวิละมินิมาราธอน วิ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา ครั้งที่ 8”  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานกาวิละมินิมาราธอน ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ร่วมอกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพและเพื่อการกุศล “กาวิละมินิมาราธอน ครั้งที่ 8 “ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และส่วนราชการ ภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นการหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตรีสืบสกุล บัวระวงค์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธี และดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหี้ยะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้น ประธานในพิธี ทำการปล่อยตัวนักกีฬา หลังจากนักกีฬาวิ่งเข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้ว มีพิธีมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ในระดับต่าง ๆ จากนั้นเป็นการจับฉลากรางวัลหางบัตร
การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ตลอดจนนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.