ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน (ระดับประเทศ) ประเภทกีฬาฟุตซอล ทีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน (ระดับประเทศ) ประเภทกีฬาฟุตซอล ทีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน (ระดับประเทศ) ประเภทกีฬาฟุตซอล ทีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 1)นายธนากร ดกพฤกษ์ 2)นายวิรัท บุญคงวรโชติ 3)นายอาทิตย์ จู้ต้อง 4)นายวุฒิพงษ์ อัธยา  รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.