รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เจษฎาพร แสงฟอง (ติ่ง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : ดินประดับ
อีเมล์ : bigting2008@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอ๊กปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 250 หมู่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ก.ค. 2557,17:42 น.   หมายเลขไอพี : 1.10.216.38


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล