รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา มงคลสันติสุข (พลอย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : พวงแสด
อีเมล์ : kanchana.mike@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ CIC
ที่อยู่ที่ทำงาน

: จ.ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ก.ค. 2557,17:42 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.135.6


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล