รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วิลาวัลย์ ฝั้นคำปวง (แนน)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : ดินประดับ
อีเมล์ : Eliza_16247@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ก.ค. 2557,18:03 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.0.159


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล