รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อรพรรณ ศรีจันทร์ (ยิ้ม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : ดินประดับ
อีเมล์ : yimzaa@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 197 หมู่ 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ก.ค. 2557,18:15 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.34.48


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล