รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทอปัด มณีไชย (cake)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : พวงแสด 54
อีเมล์ : thecake_007@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : CAMP
ตำแหน่ง : barista
ที่อยู่ที่ทำงาน

: maya chiangmai

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ก.ค. 2557,21:52 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.217.160


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล