รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป พิโลนพงศธร (ต๋อย)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : ดั่งหมาย
อีเมล์ : prateep.ok@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง : พนักงานปฎิบัติงาน โสตทัศนศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ก.ค. 2557,08:42 น.   หมายเลขไอพี : 202.28.25.203


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล