รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นันทิยา พุทธวงศ์ (นุ้ย)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : จิรฏิทธ์
อีเมล์ : nui_nuntiya@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Thai Ashburn Restaurant
ตำแหน่ง : staff
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Ashbuen Virginia USA.

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ก.ค. 2557,11:10 น.   หมายเลขไอพี : 71.171.99.136


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล