รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย สุเมธ กิตติวัณณะกุล (เบียร์ หรือ เมธ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : วลัญช์ศลัษฏ 99
อีเมล์ : kittiwannakul@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Big c (สาขาดอนจั่น)
ตำแหน่ง : พยักงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 208 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.ค. 2557,20:39 น.   หมายเลขไอพี : 49.49.9.89


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล