รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายชัยมงคล สุกิจ (น้อง)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : กรัณประพัทธ์
อีเมล์ : nobita777@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 19 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 ก.ค. 2557,20:01 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.150.203


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล