รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ดวงพร คำแอ่น (กอย)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : ปลายฝนต้นหนาว
อีเมล์ : koy_kwc509@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : ธุรการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 2/1 ม.1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ส.ค. 2557,10:04 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.14.93


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล