รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายรัติกร พึ่งธรรม (อาร์ต)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : กรัณประพัทธ์
อีเมล์ : cgocnx@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ฺBELMOND
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำภูมิภาคเอเชีย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1249/216a-217b, ชั้น 37 อาคารเจมส์ทาวเวอร์, ถนนเจริญกรุง, แขวงสุริยวงศ์, เขตบางรัก,กรุงเทพมหานคร 10500

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ต.ค. 2557,01:30 น.   หมายเลขไอพี : 180.180.26.168


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล