รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต มะโนวงศ์ (น้อย)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : เกลียวเชือก
อีเมล์ : chao_chao_001@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 399/7 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ต.ค. 2557,07:22 น.   หมายเลขไอพี : 103.10.197.210


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล