รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เตือนใจ ทวีเดช (เป๋อ)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 28
อีเมล์ : jaijai_easy@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Imperial maeping hotel chiangmai
ตำแหน่ง : Executive Housekeeper
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 153 Sridonchai Chiang mai

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ต.ค. 2557,13:08 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.128.6


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล