รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : โกสิน อาจการณ์ (โอ)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น :
อีเมล์ : kosin_ajk@truecorp.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : true
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย ภาคใต้
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 18 Rachadapisek

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ต.ค. 2557,13:24 น.   หมายเลขไอพี : 171.99.101.146


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล