รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พงค์ศักดิ์ ฟองคำ (ปาน)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : เกลียวเชือก
อีเมล์ : pongsak.kt.axa@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สำนักงานตัวแทน คุณวรวุฒิ พรหมสุข 143/1 หมู่ 7 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ต.ค. 2557,14:15 น.   หมายเลขไอพี : 223.207.133.93


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล