รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางนิภา แก้วประทีป (ปุ๊)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น : 26(บุกเบิก)
อีเมล์ : nipa275@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ต.ค. 2557,23:55 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.250.140


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล