รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณวรา (ปรารถนา) จารสิงห์ (นิด)
ปีที่จบ : ปี กศ.2523   รุ่น : บุกเบิก
อีเมล์ : prattana64@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 12 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ต.ค. 2557,00:08 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.225.47


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล