รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อมรสิริ วชิรานุภาพ เปลี่ยนชื่อ กนกจันทร์ (ออม)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น :
อีเมล์ : Aom2530@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ธนาคารกรุงไทยสาขาลำปาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซุปเปอร์ไวเซอร์ธุรกิจสินเชื่อ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 140 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 พ.ย. 2557,19:27 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.7.132


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล