รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย วิทยา ปาลี (ตามอย)
ปีที่จบ : 2523   รุ่น : มศ.5รุ่นแรก
อีเมล์ : wittaya85@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลบ้านธิ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 265 ม.6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ธ.ค. 2557,10:37 น.   หมายเลขไอพี : 1.179.170.177


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล