รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิรศักดิ์ จี้ฟู (โก้)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
อีเมล์ : ่jira_engine@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ้Hitachi Chemical Automotive
ตำแหน่ง : Preventive Maintenance Engineer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 60/11 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ก.พ. 2558,19:28 น.   หมายเลขไอพี : 58.137.168.66


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล