รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายกิติชัย ศศิธรวัฒนกุล (อุ้ย)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : อะตอม
อีเมล์ : ่ีืjunjira1012@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 มี.ค. 2558,14:38 น.   หมายเลขไอพี : 49.231.16.74


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล