รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปาริฉัตร หินศรีสุวรรณ (น้ำผึ้ง)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : ปลายรุ้ง
อีเมล์ : phung15@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเชียงใหม่กรีนวัลเล่
ตำแหน่ง : ธุรการ - บัญชี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 281/47 ม.3 ต.รืมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 มิ.ย. 2558,09:59 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.248.179


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล