รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพงค์เทพ สุริยะ (อ็อด)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : 2
อีเมล์ : Pongtap 261 @hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 343 ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ธ.ค. 2558,11:45 น.   หมายเลขไอพี : 202.151.4.17


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล