รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : โอบอ้อม พันธ์ณรงค์ (อ้อม)
ปีที่จบ : 2529 (ม.3)2532(ม.6)   รุ่น : กอไผ่,ปฎิพัทธิ์
อีเมล์ : aobaom41@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เอไอเอ จำกัด
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 2/2 ม.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ธ.ค. 2558,19:51 น.   หมายเลขไอพี : 49.237.129.50


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล