รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กัญฐ์กนก สายทอง (นงค์)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : ม.ศ5รุ่นแรก
อีเมล์ : kanok7316@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.ศรไชย ทรัพย์ทวี จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าของกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สามแยกเหมืองง่าใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมจ.ลำพูน

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 มี.ค. 2559,09:52 น.   หมายเลขไอพี : 27.145.34.108


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล