รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อนุสิษฐ์ ใจคำ (นัท)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
อีเมล์ : onemanandnut1@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เทศบาลเมืองลำพูน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เทศบาลเมืองลำพูน

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ม.ค. 2560,10:39 น.   หมายเลขไอพี : 125.26.241.149


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล