รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อบเชย สุวรรณ (ศรีจันทร์ สุวรรณ) (อบ)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : peace
อีเมล์ : opzopzy@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : พรรนเวชคลินิก
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 7/2-3 ถนนหัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 มิ.ย. 2560,08:55 น.   หมายเลขไอพี : 49.228.234.91


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล