รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน (หล้า(อดิศักดิ์))
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : โปรแกรมเกษตรห้อง3
อีเมล์ : chaipathom@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ก.ค. 2561,08:05 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.173.38


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล