กิจกรรม  “จรุงรักษ์ภาษาไทย เจริญใจด้วยแหล่งเรียนรู้” โดยมีการแสดงละครเวที  “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” และกิจกรรม “ถนนสายหนังสือ สู่การเรียนรู้ ภาษาไทยนอกห้องเรียน”
ค่าย K.W.C. Language Camp
Project

ค่าย K.W.C. Language Camp

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัด “กิจกรรมค่ายวิชาการ 3 ภาษา” ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ดูรูปภาพเพิ่มเติม