ค่าย K.W.C. Language Camp
Project

ค่าย K.W.C. Language Camp

นางรัชนีย์  นิรุตติพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย K.W.C. Language Camp  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 และ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ค่ายคณิตศาสตร์
Project

ค่ายคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมเฉิมพระเกียรติ

โครงการ Language Day Camp
Project

โครงการ Language Day Camp

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดค่าย 4 ภาษา ตามโครงการ Language Day Camp (อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ ในโอกาสนี้ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานกล่าวเปิดการเข้าค่ายในครั้งนี้และให้ โอกาสแก่คณะวิทยากรและนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้

เข้าร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
Project

เข้าร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

เมื่อเวลา 10.24 น. วันที่ 12 พฤษภาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล และทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ในจำนวน 4 ภาค ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทัยขัติวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัชนีย์ นิรุติพงศ์ และนักเรียน จำนวน 2 คน ได้ถวายกล่าวรายงาน

การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
Project

การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์

การประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 “พัฒนาวิทยาศาสตร์ ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา” 23 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนนารีรัตน์ อ.เมือง จ.แพร่

นำเสนอผลงาน ม.6
Project

นำเสนอผลงาน ม.6

นำเสนอผลงานของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.6  ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ดูภาพเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
Post

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยได้รับเกียรติประธานในพิธี ท่านผู้อำนวยการอุทัย  ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร กระทำพิธี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่