ขอแสดงความยินดี
Post

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ระบบรับตรง (โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Post

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน
Post

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,4 ,5 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพเพิ่มเติม