จัดกิจกรรมประจำปี เปิดบ้านวิชาการ(Open House)
Post

จัดกิจกรรมประจำปี เปิดบ้านวิชาการ(Open House)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดกิจกรรมประจำปี เปิดบ้านวิชาการ(Open House) มีกิจกรรมครู นักเรียนของแต่ละกลุ่มสาระ กิจกรรมการแสดงต่างๆ มีนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะและประธานคณะกรรมการการศึกษา ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ เป็นประธานพิธีเปิดงาน มีท่านผู้อำนวยการอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   รูปภาพเพิ่มเติม

กิจกรรม  “จรุงรักษ์ภาษาไทย เจริญใจด้วยแหล่งเรียนรู้” โดยมีการแสดงละครเวที  “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” และกิจกรรม “ถนนสายหนังสือ สู่การเรียนรู้ ภาษาไทยนอกห้องเรียน”