วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
Post

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยได้รับเกียรติประธานในพิธี ท่านผู้อำนวยการอุทัย  ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร กระทำพิธี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี
Post

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ระบบรับตรง (โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน

  • 1
  • 2