เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชกาวิละ
เพลงมาร์ชกาวิละ
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.75 KB
เพลงรวมใจกาวิละ
เพลงรวมใจกาวิละ
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.01 KB
เพลงกาวิลรำพึง
เพลงกาวิลรำพึง
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.86 KB
เพลงทุ่งแสด
เพลงทุ่งแสด
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 561.26 KB
เพลงเพลินเพลงกาวิละ
เพลงเพลินเพลงกาวิละ
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 427.8 KB
เพลงร่มเงาพวงแสด
เพลงร่มเงาพวงแสด
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 401.12 KB
เพลงอาลัยกาวิล
เพลงอาลัยกาวิล
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330.43 KB
เพลงราตรีพวงแสด
เพลงราตรีพวงแสด
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 607.99 KB
เพลงฝากใจไว้กาวิละ
เพลงฝากใจไว้กาวิละ
คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422 KB