แผนผังสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แผนผังคณะสีชมพู
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.56 KB
แผนผังคณะสีฟ้า
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.34 KB
แผนผังคณะสีแดง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.73 KB
แผนผังคณะสีเหลือง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.74 KB
แผนผังคณะสีเขียว