19/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
31/07/2017
05/07/2017
29/06/2017
29/06/2017

07/09/2017
16/05/2017
27/04/2017
23/03/2017
10/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 21/03/2017
The Letter from Office of Education
Executive

นายอุทัย ขัติวงษ์
Director
Administrators
Username
Password
Forgot password
Stats
Start 05/06/2014
Last Update 24/09/2017
Visitors 3292999
Page Views 7267115