ทัศนศึกษา ณ คุ้มเสือ และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทัศนศึกษา ณ คุ้มเสือ และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.00-15.00 น. คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4 ควบคุมนักเรียนทัศนศึกษา ณ คุ้มเสือ และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.