โครงการรณรงค์กำจัดขยะ ภายในโรงเรียน

โครงการรณรงค์กำจัดขยะ ภายในโรงเรียน

นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนดำเนินการโครงการรณรงค์กำจัดขยะ ภายในโรงเรียน
ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.