กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. มีรายการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันวาดรูป การออกแบบโปสเตอร์ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีการมอบเกียรติบัตร ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีรองผู้อำนวยการปฏิมา นรภัทร์พิมล กล่าวรายงานและท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า เป็นประธานในพิธี

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. มีรายการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันวาดรูป การออกแบบโปสเตอร์ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีการมอบเกียรติบัตร ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีรองผู้อำนวยการปฏิมา นรภัทร์พิมล กล่าวรายงานและท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า เป็นประธานในพิธี

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. มีรายการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันวาดรูป การออกแบบโปสเตอร์ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีการมอบเกียรติบัตร ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีรองผู้อำนวยการปฏิมา นรภัทร์พิมล กล่าวรายงานและท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า เป็นประธานในพิธี   รูปภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.