การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรครู ได้จัดมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 โดยจัดให้ผู้ปกครองได้นั่งเว้นระยะห่างของทุกระดับชั้น ภาพถ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาพถ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาพถ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.