โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า นำคณะผู้บริหาร บุคลากรครู ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า นำคณะผู้บริหาร บุคลากรครู ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า นำคณะผู้บริหาร บุคลากรครู ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย นายเสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และนายธัชกร สายทอง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด และได้เดินสำรวจห้องเรียนที่ใช้สำหรับในการเรียนการสอนที่ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด   รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.